Skip to main content

Herzieningen box 3, de vermogensrendementsheffing

Herzieningen box 3 2017, de vermogensrendementsheffing.

Het forfaitaire rendement voor box 3 wordt vanaf 1 januari 2017 anders berekend om meer rekening te houden met de soorten vermogen die hierin zijn opgenomen. Het forfaitaire rendement wordt afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. De nieuwe forfaits worden jaarlijks aangepast aan de hand van de werkelijk behaalde rendementen in de daaraan voorafgaande jaren.

Lening van BV aan DGA

16526-1427702139.jpg

Leningen van BV aan dga kunnen als uitdeling worden beschouwd

De meeste dga's hebben een rekening-courant bij hun eigen BV('s). De fiscus kijkt hier de laatste jaren steeds scherper naar en kan zo'n lening beschouwen als een uitdeling.
Wanneer u leent van uw eigen bedrijf, moeten voor die lening dezelfde voorwaarden gelden als wanneer u van een derde, zoals bijvoorbeeld een bank, zou lenen. Dat betekent onder meer dat het bedrag dat u leent in verhouding moeten zijn met uw particuliere vermogens- en inkomenssituatie. Als aandeelhouder dient u immers zakelijk te handelen met uw vennootschappen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst de lening als uitdeling beschouwen.

Switchen naar een BV?

business-people1 Fotor

Switchen naar een BV? Denk er goed over na!

De eenmanszaak of Vof loopt goed, er is een prima bedrijfs vooruitzicht. Misschien is het wel verstandig om de zaak om te zetten in een BV. Waar moet je op letten in het woud van goedbedoelde adviezen? De fiscaal meest voordelige keuze is niet altijd de juiste.  

De DGA en zijn BV

iStock_000032873282Medium_Fotor.jpg

De DGA en zijn BV

De directeur-grootaandeelhouder van een BV, de DGA, heeft diverse mogelijkheden om met het vermogen van de BV te schuiven. Dit geldt vooral voor de BV waarin behoorlijk wat activiteit plaatsvindt. Wat zijn de mogelijkheden?

Sparen,beleggen en de fiscus

logo-beursplein5-gevel-site_Fotor.jpg

Sparen, beleggen en de fiscus.

Het was een mooi jaar voor aandelenbeleggers en wederom mager voor spaarders. Hoe ziet het plaatje eruit als de Belastingdienst straks langs is geweest?
Blijft er wat over?