Skip to main content
| Geschreven door Marcel Duijvekam

iStock_000032873282Medium_Fotor.jpg

De DGA en zijn BV

De directeur-grootaandeelhouder van een BV, de DGA, heeft diverse mogelijkheden om met het vermogen van de BV te schuiven. Dit geldt vooral voor de BV waarin behoorlijk wat activiteit plaatsvindt. Wat zijn de mogelijkheden?

 

Eén BV is géén BV

Het kan verstandig zijn om bijvoorbeeld de structuur van de onderneming uit te breiden met een holding, of het bedrijfspand onder te brengen in een onroerendgoed BV. De feitelijke werkzaamheden van het bedrijf blijven gewoon uitgevoerd worden vanuit de werkmaatschappij. Er is echter een situatie ontstaan waarin er, middels de zogenaamde deelnemingsvrijstelling, vrij geschoven kan worden met winsten of verliezen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de fiscaal voordeligste mogelijkheden. Je kan hier ook denken aan het oprichten van een pensioen BV. Bijkomend voordeel van de BV’s is dat aanwezige middelen buiten het risico van de werkmaatschappij worden getrokken.  Dus bij een onverhoopt faillisement van de werkmaarschappij blijven, bij een goede bedrijfsvoering, de middelen in de andere BV’s onaangetast. 

Privė

Het is natuurlijk ook goed mogelijk waarde in privé vanuit de BV op te bouwen. Door het uitkeren van dividend aan jezelf als DGA verschuift vermogen van de BV naar privé. Hierover betaald de DGA natuurlijk wel belasting. Normaal is dat 25% in Box2, maar voor 2014 heeft de regering besloten het tarief tijdelijk te verlagen naar 22%. Dit kan een goede reden zijn om in 2014 wat overtollige liquiditeit uit de BV als dividend uit te keren. Het uitgekeerde vermogen wordt natuurlijk in privé gewoon jaarlijks in Box 3 belast tegen de vermogensrendement-heffing(1,2% netto).

Stoppen met de BV

Normaliter zal de waarde van de BV (de werkmaatschappij) door de jaren toenemen. Vaak zit er bij stoppen of een overdracht van de BV een behoorlijke overwaarde in de onroerendgoed BV en in de werkmaatschappij. Deze overwinst zal gerealiseerd worden nadat alle schulden voldaan zijn en het overschot zal in de Holding BV ondergebracht worden. Meestal zal de DGA met meerdere BV’s uiteindelijk alleen de Holding BV overhouden. Natuurlijk kan er ook nog een pensioen BV aanwezig zijn. Het aanwezige geld in de Holding zal meestal gebruikt worden als pensioen(aanvulling) of via dividenden naar privé uitgekeerd worden. 

Ingewikkeld?

Valt wel mee. De hierboven geschetste structuur is slechts een voorbeeld. Voor iedere situatie is een persoonlijke structuur op maat te bepalen. Belangrijk is een structuur toe te passen die zowel fiscaal als met betrekking tot aansprakelijkheid en risico de juiste is.  Misschien blijkt bij het analyseren van Uw situatie dat de BV niet de meest geschikte bedrijfsvorm is en beter aangepast kan worden naar een eenmanszaak of VoF.  Het opstellen van een integraal financieel plan maakt de situatie inzichtelijk en leidt tot duidelijkheid. Zo kunnen we voor iedere ondernemer een pasklaar onderbouwd advies opstellen.

logo