Skip to main content
| Geschreven door Marcel Duijvekam

16526-1427702139.jpg

Leningen van BV aan dga kunnen als uitdeling worden beschouwd

De meeste dga's hebben een rekening-courant bij hun eigen BV('s). De fiscus kijkt hier de laatste jaren steeds scherper naar en kan zo'n lening beschouwen als een uitdeling.
Wanneer u leent van uw eigen bedrijf, moeten voor die lening dezelfde voorwaarden gelden als wanneer u van een derde, zoals bijvoorbeeld een bank, zou lenen. Dat betekent onder meer dat het bedrag dat u leent in verhouding moeten zijn met uw particuliere vermogens- en inkomenssituatie. Als aandeelhouder dient u immers zakelijk te handelen met uw vennootschappen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst de lening als uitdeling beschouwen.

Checklist

Over de vraag of een rekening-courantschuld een lening is of een uitdeling, worden steeds   meer rechtszaken gevoerd. Wilt u lenen van uw eigen vennootschap en discussie met de fiscus voorkomen? Zorg er dan voor dat:

  • u de lening tegen marktconforme voorwaarden afsluit;
  • u schriftelijk vastlegt hoeveel u leent en hoe u de lening aflost;
  • u een realistische rente vastlegt;
  • uw vennootschap voldoende zekerheden heeft en aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Doet u dit niet, dan is de kans groot dat de lening door de fiscus als een uitdeling wordt beschouwd en dat de rechter dit bekrachtigt bij een eventuele procedure. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Andere risico's

Een hoge schuld aan uw vennootschap is overigens om meerdere redenen niet wenselijk. Zo kan de schuld ongewenste fiscale consequenties en gevolgen voor uw pensioenvoorziening hebben. Een ander risico is dat u als bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van uw vennootschap, mocht de BV niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen.