Skip to main content
| Geschreven door Marcel Duijvekam

business-people1 Fotor

Switchen naar een BV? Denk er goed over na!

De eenmanszaak of Vof loopt goed, er is een prima bedrijfs vooruitzicht. Misschien is het wel verstandig om de zaak om te zetten in een BV. Waar moet je op letten in het woud van goedbedoelde adviezen? De fiscaal meest voordelige keuze is niet altijd de juiste.  

De BV

Fiscaal is de BV de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van de eenmanszaak of Vof. Toch is deze rechtsvorm nog voor veel ondernemers de beste rechtvorm. Waarom? De BV is als rechtspersoon aansprakelijk en bij een eventueel faillisement zal de Dga(de baas, jij dus) niet in prive aansprakelijk gesteld worden. Bij de eenmanszaak/Vof is de eigenaar van de zaak ook in prive aansprakelijk voor de zakelijke schulden. Het aansprakelijkheidsrisico is natuurlijk niet voor iedere ondernemer van belang en hoeft dus ook niet per definitie het argument voor een switch te zijn. In het algemeen kun je stellen dat de aansprakelijkheid toeneemt bij een forse groei van de onderneming en het aantal werknemers. Belangrijk voordeel van de BV is de verhandelbaarheid van de aandelen, daardoor is het bedrijf makkelijker op te volgen cq te verkopen.

Waar ligt het omslagpunt?

Vooropgesteld dat iedere individuele situatie apart beoordeeld moet worden, zijn er wel een aantal leidraden en is er een ontwikkeling in de beweging van het omslagpunt te bespeuren. De laatste jaren heeft de BV fiscaal veel terrein verloren op de eenmanszaak en Vof. Het omslagpunt ligt nu richting de Euro 200.000. Bij een hogere winst wordt het fiscaal interessant om te switchen naar de BV. De belastingdruk zal bij hogere winsten(>200.000) doorgaans lager zijn bij de Dga. Zoals gezegd zal er per ondernemer een ander omslagpunt zijn. Belangrijk is ook hoeveel extra boekhoudkosten er jaarlijks zijn voor de BV. Dat is snel een paar duizend euro per jaar. Logisch dat accountants graag een advies gevoelige BV aanbevelen...Het salaris dat de Dga zichzelf betaald is ook van belang. Hoe lager het salaris, hoe gunstiger de belastingdruk. Let wel op de "gebruikelijk loon" regeling, te lage beloning zal de belastingdienst niet accepteren.

Fiscaal voordeel eenmanszaak/Vof

De eenmanszaak/Vof is de laatste jaren fiscaal steeds interessanter geworden. De overheid heeft, in een poging ondernemerschap te stimuleren, een aantal aardige regelingen opgezet. De zelfstandigenaftrek is de meest belangrijke. Deze aftrek is Euro 7280 van de belastbare winst, oftewel over de eerste Euro 7280 winst, betaald de ondernemer geen belasting. Ook de MKB-winstvrijstelling van 14% is een behoorlijk voordeel. Starters hebben de eerste jaren nog een extra voordeeltje via de startersaftrek. Een belangrijk argument voor de BV is het oprichten van een gelieerde pensioenBV. Veel Dga's en fiscalisten vinden de regeldruk, en de diverse wetswijzgingen voor pensioen in eigen beheer echter te lastig worden.Veel ondernemers willen ervan af, het is niet flexibel genoeg. Over het algemeen is het fiscaal meer gunstig vermogen in de BV te hebben in plaats van in de eenmanszaak/Vof. Dus veel bedrijfsvermogen(bijv. pand) dan zeker goed naar de BV mogelijkheid kijken.  

Parttime-ondernemen

De BV kan juist voor parttime-ondernemers een goede optie zijn. De parttimer zal vaak niet aan het zgn."urencriterium" voldoen en daarom geen zelfstandigenaftrek krijgen(wel MKB winstvrijstelling). Vaak is de Flex-BV een goede mogelijkheid om relatief gemakkelijk een BV te starten. De ondernemer hoeft in de Flex-Bv niet Euro 18.000 kapitaal te storten en er is meer vrijheid om de statuten naar eigen inzicht in te richten. Ook bij de Flex-BV is de Dga niet aansprakelijk voor verliezen en schulden.Laat de verschillen tussen de Flex-BV en de BV altijd eerst door een adviseur in kaart brengen voordat de notaris ingeschakeld wordt.

Aanzien en status

Er zijn helaas nog steeds ondernemers en beroepsgroepen die vinden dat alleen een BV een "echt" bedrijf is. Laat je vooral niet leiden door deze onzin en zorg dat je de voor jou beste keus maakt. In dit artikel zijn slechts een aantal zaken die van belang zijn genoemd. Iedere keus zal specifiek per ondernemer in een integraal plan beoordeeld moeten worden. DuijvekamFinancieel helpt daar graag bij.

 

logo